Home » شعرهای گیلکی افراشته by محمود پاینده لنگرودی
شعرهای گیلکی افراشته محمود پاینده لنگرودی

شعرهای گیلکی افراشته

محمود پاینده لنگرودی

Published 1374
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

اين مجموعه اشعار، توسط محمود پاينده لنگرودی گردآوری و به زبان فارسی ترجمه شده است.گزيده‌ای از مقدمه پاينده لنگرودی بر اين کتاب:افراشته شاعر مردم پوينده و دردمند روزگار ما، و شعر او بيان آرزوها و زبان گويای انسان‌های بی‌زبان زمان ماست. دست‌مايه کار شعر گيلکی او، مثل‌ها و اصطلاحات و باورداشت‌ها و زبان‌زدهای مردم کوچه و بازار شهرها و روستاهای گيلان است و زبان شعرهای روان او آن‌قدر با زبان مردم جوش خورده است که بسياری از گفته‌هايش ضرب‌المثل و زبان‌زد خاص و عام شده است.افراشته شعرهای گيلکی اين مجموعه را جز مفتخورالاعيان و فرزند خلف، بين سال‌های 1308 تا 1318، پيش از پيوسته‌گی‌های اجتماعی و درگيری‌های سياسی سروده و به نام رادبازقلعه‌ای، ضميمه روزنامه‌های آن روزگار رشت، با تيراژ دست‌کم سه‌هزار نسخه انتشار داده است. اين رقم تيراژ در مقايسه با پنجاه سال بعد در روزگار ما، که تيراژ بهترين کتاب گيلان‌شناسی بين دو تا سه هزار جلد است، نشان‌دهنده اقبال مردم ساده و مهربان گيلان از شعرهای دلنشين و دل‌انگيز اوست.توضیحات برگرفته از http://www.varg.ir